Trähusbebyggelse på Södermalm med fallfärdiga hus och ovårdade trädgårdar
Bildkonst
Konstnär: Ahlgrensson, Fritz (1838-1902). Stadsmuseet i Stockholm

Åsöberget, kvarteret Tjärhovet mindre, Södermalm

Konstnär: Ahlgrensson, Fritz
Teknik: Akvarell
Mått i mm: 217X340

Här ser vi en gatuvy från Åsöberget, förmodligen Kvastmakarbacken. Målningen bär påskriften Mejtens gränd och Lotsgatan, Qv. Tjärhofvet mindre, Katarina församl. Stockholm 19/9 1901, Fritz Ahlgrensson. 

Gatunamnen och kvarterens namn förbryllar därför att Lotsgatan ligger i kvarteret Utkiken och kvarteret hette så även på Fritz Ahlgrenssons tid. Stora Mejtens gränd och Lilla Mejtens gränd ligger en bit därifrån i kvarteren Vintertullen respektive Stenkolet. Något gatunamn med bara Mejtens gränd har aldrig funnits. 

Den rimligast förklaringen är att Ahlgrensson gjorde en serie målningar av Lotsgatan och Mejtens gränd med omnejd. Den här målningen visar den del av Åsöberget som heter Tjärhovet mindre. 

Jämför gärna denna målning med målningen från Lotsgatan. Den beskriver en gatumiljö, medan kvarteret Tjärhovet mindre visar ett ganska vildvuxet parkområde. Jämför också med målningen som heter Nygats Tvärgränd. Det är samma vy som i denna, men med gatuadressen angiven. Nygats Tvärgränd heter idag Kvastmakarbacken. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad