Svart-vit bild med utsikt från en höjd mot byggnader och vatten. I förgrunden till höger syns en liten människofigur.
Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Vitabergsparken. Utsikt över Vita bergen mot sydost. Byggarbetsplatsen är blivande Sofia kyrka. I bakgrunden Hammarby sjö. I förgrunden byggnader vid Stora Mejtens gränd.

Bilden är fotograferad år 1902 och i förgrunden pågår grundläggning och markarbeten inför bygget av Sofia kyrka, som invigdes 1906. Närmast i bakgrunden syns ett trähus som idag är rivet och två hus som idag (2024) har adress Stora Meijtens gränd 14. 

Längre bort i bild syns Hammarby sjö och närmast vattnet (till vänster i bild) 1700-talsbyggnader i Barnängen-området. I övrigt är landskapet relativt lantligt och obebyggt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad