Foto

Anläggningsarbeten för Doktor Abrahams Väg i Eneby småstugeområde