Foto
Fotograf: Påhlman. Stockholms stadsmuseum

Anläggningsarbeten för Doktor Abrahams Väg i Eneby småstugeområde

Uppdaterad