Foto
Fotograf: Holmén, Erik. Stockholms stadsmuseum

Olympiavägen 40 i Tallkrogen småstugeområde

Uppdaterad