Omslagsbild Glimtar ur stockholmskt familjeliv på 70-80-talet
Litteraturtips
Författare: Svedenborg, Hedvig (1872-1962). Stockholms stadsbibliotek

Glimtar ur stockholmskt familjeliv på 70-80-talet / av Hedvig Svedenborg

Hedvig Svedenborg var journalist och författare, främst av ungdomsböcker. Innehållsförteckningen nedan, med kapitel som ”Laxrullar och smittkoppor”, visar ganska tydligt innehållet i den här boken. Den är en blandning av berättelser från författarens uppväxt och familjeliv på Norrmalm i Stockholm och större händelser som påverkat många av huvudstadens invånare. Det är spännande att få en inblick i livet i en välbärgad familj under 1800-talets sista decennier och även ta del av de reflektioner som görs angående klasskillnader och ojämlikhet. Här beskrivs till exempel rivningarna av stadens träbebyggelse till förmån för byggandet av den nya stenstaden:

   Däruppe vid Johannes tedde sig givet striden mellan mörker och ljus skarpare än i mera civiliserade stadsdelar. Där kom jäsningen i tiden barnen närmare inpå livet än annorstädes ty kåkarnas folk, som så småningom trängdes undan för herrskapshusens invånare, blevo både bittra och hämndlystna.
   Till dess hade Hägerberget ovanför Johannes kyrkogård och hela den närmaste omgivningen varit deras fria djungel. Men så kom de Champs och sprängde och byggde, där ingen människa tänkt att man kunde bygga. Rucklen måste rivas och innevånarna söka sig ner för Jutas backe till Träsktorget eller Italia gränd. Medan herrskapsbarnen mer och mer inkräktade på lekplatserna både på kyrkogården och på den ännu obebyggda delen av Hägerberget.

Boken är den första delen i Hedvig Svedenborgs biografi. Varje kapitel inleds med en illustration. 285 sidor.

Innehåll
Författaren ber att få ordet

DROTTNINGGATAN 100, 1875-1880
En orientering
En vårdag i mitten av sjuttiotalet
Man bildar sin själ
Laxrullar och smittkoppor
Julbestyr och julhelg
Nyårsvisiter
Frossa och kotiljong, förlovning och bröllop
Vegas sagofärd

UPPE VID JOHANNES, 1880-1885
En orientering
Ett nytt liv
Annandagen
Man roar sig trots de dåliga tiderna
Moder och moral
Liv och leverne uppe vid Johannes

”DE CHAMPSKA HUSEN”, 1885-1890
En dåraktig familj

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad