Text
Författare: Eriksson, Helga. Stockholms stadsarkiv

Helga Eriksson vill inte skriva på upprop för yttrandefrihet 1908

I november 1908 var två yttrandefrihetsmål uppe i domstolen. Knut Wicksell som skämtat om den kristna idén att Maria var oskuld när hon födde Jesus stod inför rätten för hädelse. Ungsocialisten Birger Svahn åtalades för att ha spridit en antimilitaristisk skrift. Den så kallade Radikala klubben i Stockholm skrev ett upprop mot åtalen som de ansåg vara "angrepp på yttrandefriheten". En av klubbens ledande figurer var Anna Lindhagen och hon skickade ut uppropet för påskrift till en rad människor. I hennes arkiv finns flera signerade upprop och dessutom en del svarsbrev, med förklaring varför man skrivit på uppropet eller ej.

Uppropet kan ni läsa här.

Det här är Helga Erikssons svar på frågan om hon vill signera uppropet:

Stockholm d. 2/12 1908
Kära Fröken Anna Lindhagen
Floragatan 15
Stockholm

Tack för det mig tillsända uppropet men är det omöjligt för mig att skrifva på. Jag har länge märkt att jag är för konservativ och passiv för klubben och som Ni ej kunna vara nöjda med en passiv medlem måste jag utträda ur klubben. Det finns omständigheter, som göra att om detta upprop skulle offentliggöras, jag skulle bringa två personer sorg, och då min öfvertygelse ej själf är så stark, tycker jag att hvad jag offrar genom att skrifva på är för mycket. Ja, fröken hör själf hur förfärligt feg jag är.

Med utmärkt högaktning
Helga Eriksson

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad