Text
Författare: Wulff, Thorild (1877-1917). Stockholms stadsarkiv

Botanisten Wulff stöder yttrandefrihetsupprop

I november 1908 var två yttrandefrihetsmål uppe i domstolen. Knut Wicksell som skämtat om den kristna idén att Maria var oskuld när hon födde Jesus stod inför rätten för hädelse. Ungsocialisten Birger Svahn åtalades för att ha spridit en antimilitaristisk skrift. Den så kallade Radikala klubben i Stockholm skrev ett upprop mot åtalen som de ansåg vara "angrepp på yttrandefriheten". En av klubbens ledande figurer var Anna Lindhagen och hon skickade ut uppropet för påskrift till en rad människor. I hennes arkiv finns flera signerade upprop och dessutom en del svarsbrev, med förklaring varför man skrivit på uppropet eller ej.

Uppropet kan ni läsa här.

Det här är botanisten och forskningsresanden Thorild Wulffs svar på frågan om han vill stödja protesten:

Experimentalfältet 26/XI 08.

Fröken Anna Lindhagen. Sthlm.

Härmer pappret retur, undertecknadt. Jag anser visserligen det Wicksellianska frisinnet i sin monumentala dumhet göra mera skada än nytta, men så som protesten är formulerad vill jag veterligen mycket gärna vara med om den.

Den barnagode Wicksell, som jag många gånger sett framförd i frihet och hvars hela väsen jag rätt väl känner, förefaller mig att vara John Chronnschough eller Pelle Jöns i vårt lands radikala politik vore jag domare, så skulle jag nu låta honom böta 5 (fem) kr. för visad barnslighet, där manlighet varit mera på sin plats.

Jag tycker denna protest borde direkt öfverlämnas till G. V med ett muntligt uttalande om det ohållbara i denna trafik från P-sons tid. Om vi nu en gång ha en kung, så ska vi väl begagna honom!
Eder
Thorlid Wulff

P.S. Prof. Hans Larsson och Charlies i Lund skrifva säkert på protesten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad