Knut Wicksell åtalad och dömd för hädelse 1908 - rättegångshandlingar.
Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt, Westling, Carl, Wicksell, Knut (1851-1926). Stockholms stadsarkiv

Knut Wicksell åtalad och dömd för hädelse 1908 - rättegångshandlingar

I november 1908 ställs professor Knut Wicksell inför rätta, misstänkt för brott mot första paragrafen i strafflagens sjunde kapitel som då löd: ”Var som genom att häda Gud eller genom att lasta eller gäcka Guds heliga ord eller sakramenten åstadkommer allmän förargelse, straffas med fängelse i högst ett år eller böter.”

Här intill finns  rättegångsprotokollet och handlingarna i målet. Något om innehållet i dokumenten:

Polisrapport från 4 november
- bilaga 2

Den 2 november höll Knut Wicksell ett tal i Folkets hus över ämnet Tronen, Altaret, Svärdet och Penningpåsen inför 731 personer.  I talet kritiserar Wicksell således fyra av samhällets mäktiga institutioner: Monarkin (tronen), kyrkan och prästerskapet (altaret), armén (svärdet) och överklassen (penningpåsen).

Poliskonstapel Carl Westling är på plats för att övervaka att inget brottsligt yttras. I den här sexsidiga rapporten berättar han om Wicksells föredrag och refererar stora delar av innehållet. Enligt Westlings referat kritiserar Wicksell den bristande yttrandefriheten och förutspår att han kan riskera att straffas för det han säger under föreläsningen. Med anledning av Amaltheadådet diskuterar Wicksell även när det kan anses vara rätt att använda våld. Vidare skojar Wicksell om hur det skulle kunna låta om den konservative statsministern Arvid Lindman talade inför en grupp ungsocialister.

På sidan 5 i rapporten refereras det yttrande om Jesu jungfrufödsel som Wicksell åtalas för. Om hur Jesus mor Maria blev gravid och hur Josef reagerade på det, skämtar Wicksell enligt referatet så här:

”Hvad skola vi säga om den helige ande, inte tror jag att han förförde flickan, hon var villig själf, hon frågade icke sin fästman till råds. Jag tycker ändå att det var synd om karlstackarn. Han fick visserligen en stor belöning, ty han fick icke mindre än sex uppenbarelser i sömnen. Jag tror att hans belöning i ett kommande lif öfverstiger all beskrifning. Han gick nog ändå och grumsade och  sade för sig själf: ’det var allt fan ändå att jag icke fick göra min lille Jesus själf.’ Men då hade världen icke kunnat frälsas”.

Wicksells version av vad han sade om Jesu jungfrufödsel
- bilaga 3

Knut Wicksell tycker inte att polisrapportens referat av hans tal ger en rättvis bild. Här skickar han sin egen version av vad han sade just kring Jesu jungfrufödsel (möjligen byggt på ett talmanuskript). Hur skiljer sig polisens beskrivning av talet från Wicksells?

Wicksells inlaga om varför åtalet är felaktigt
- bilaga 4

Här anför Wicksell en rad skäl för att lagen om hädelse inte är tillämplig i hans fall. En rad juridiska, religionshistoriska och naturvetenskapliga argument formuleras här på 12 maskinskrivna sidor.

Domen? Den hittar ni sist i rättegångsprotokollet.

Medan rättegången pågick ordnade Radikala klubben ett upprop mot åtalet. Här finns handlingar om uppropet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad