Text
Författare: Heidenstam, Verner von (1859-1940). Stockholms stadsarkiv

Verner von Heidenstams svar på frågan om han vill skriva på upprop för yttrandefrihet 1908

I november 1908 var två yttrandefrihetsmål uppe i domstolen. Knut Wicksell som skämtat om den kristna idén att Maria var oskuld när hon födde Jesus stod inför rätten för hädelse. Ungsocialisten Birger Svahn åtalades för att ha spridit en antimilitaristisk skrift. Den så kallade Radikala klubben i Stockholm skrev ett upprop mot åtalen som de ansåg vara "angrepp på yttrandefriheten". En av klubbens ledande figurer var Anna Lindhagen och hon skickade ut uppropet för påskrift till en rad människor. I hennes arkiv finns flera signerade upprop och dessutom en del svarsbrev, med förklaring varför man skrivit på uppropet eller ej.

Uppropet kan ni läsa här.

Det här är författaren Verner von Heidenstams svar på frågan om han vill skriva på uppropet:

Naddö pr Vadstena d. 11/12 1908

Fröken Anna Lindhagen

Tillgif dröjsmålet. Det har varit en mängd förhinder.
Jag anser också att åtal i yttrandesaker äro otidsenliga och således inte böra förekomma. Men jag tror inte på gagnet i allmänhet af protester som den föreslagna. För min del ansåg jag den oklok 1905 och det gäller äfven den här. En dylik marsprotest kan aldrig undgå ett visst skimmer af komik, och det inte utan skäl. Äfven den fyndigaste diplomat kan inte hitta en formel, som verkligen till alla delar uttrycker så många olika personers hjärtemening.

Härtill kommer att jag inte ens har den allra aflägsnaste aning om hvad Wicksell egentligen sagt eller inte sagt. Och så är det väl med de flesta.

Det ena som det andra gör, att jag inte kan skrifva på.

Med tack för senast i Värmland.

Vördsammast
Verner von Heidenstam

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad