strömmen med Norrbros stenbro i fonden. till höger den stenbelagda kajen , i fonden till höger Arvfurstens palats, idag Utrikesdepartementet, till vänster äldre bebyggelse på Helgeandsholmen innan Riksdagshuset uppfördes.
Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Norra delen av Norrbro från öster

På Samfundet S:t Eriks kulturhusskylt om Norrbro:

"Fullbordad 1807. Arkitekter Carl Fredrik Adelcrantz och Erik Palmstedt efter ett projekt av Tessin d y 1713. Den är Stockholms äldsta stenbro och ersatte tidigare träbroar. En basarlänga uppfördes 1838-39 på brons västra sida efter ritningar av Axel Nyström d ä. Basarlängan och Strömparterren från 1830-talet bidrog att göra Norrbro till ett omtyckt flanörstråk. Stockholms medeltidsmuseum tillkom 1986."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad