Två artiklar som debatterar om över- och underklass är olika "raser", ur tidningen Socialdemokraten den 1 och 2 februari 1912.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Är över- och underklass olika "raser"? - debatt 1912

Under 1912 pågick en debatt i Stockholms tidningar om befolkningsminskning, låga födelsetal och hög utvandring. Vad var orsaken och hur skulle man komma till rätta med problemen?

Bengt Lidforss (1868-1913), professor i botanik och publicist inom arbetarrörelsen, var vän med August Strindberg i Tyskland och var antisemit. Han hyllade ”germaner” på ett sätt vi idag skulle anse rasistiskt. I två artiklar 1912 diskuterar han frågan om över- och underklass i Sverige tillhör olika ”raser”.

Läs båda artiklarna här.

Ur tidningen Socialdemokraten den 1 och 2 februari 1912

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad