Text

"Rashygieniska idéer och strävanden i nutiden" - artikel Social-Demokraten 1918

Docent Herman Lundborg lägger fram sina idéer om rashygien i tidningen Social-Demokraten 1918.

Enligt Lundborg är rashygien något bra: "det är min fasta övertygelse, att de fok (sic) som i tid lära sig inse detta och äro villiga att lydigt underkasta sig de naturlagar, som råda över oss människor, kommer att gå segrande fram i världen och bereda väg för en högre kultur, en vidgad och fördjupad etik samt ett lyckligare människosläkte /…/ Ett folk som stadigt degenererar, lär icke i längden kunna hålla sig uppe i kampen för tillvaron, hur militäriskt väpnat det än kan synas vara. Vi må komma ihåg, att kulor och krut skydda oss ej för tuberkulos, alkoholism, nerv- och sinnessjukdomar samt för andra dylika samhällsfiender. Det skulle vara vida bättre, om kulturstaterna, i stället för att rikta sina rustningar och vapen gent emot varandra, ville använda sina inkomster och gemensam kraft på att bekämpa fiender, av detta slag."

Som en rashygienisk programpunkt lägger Lundborg i slutet av artikeln bl.a. fram förslaget att den svenska staten bör bilda ett "institut med uppgift att forska och bearbeta rasbiologiska och rashygieniska spörsmål". Ett dylikt, Statens institut för rasbiologi, startades verkligen 1922. Herman Lundborg blev institutets första chef.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Om rasbiologi och släktforskning" - skrift av Herman Lundborg 1923

"Om rasbiologi och släktforskning" - skrift av Herman Lundborg 1923

Augusta Dorotheas kropp skickas till Karolinska institutet 1896

Augusta Dorotheas kropp skickas till Karolinska institutet 1896

Beräkningar av hjärnans vikt - brev från Gustaf Retzius till Carl Lindhagen 1902

Beräkningar av hjärnans vikt - brev från Gustaf Retzius till Carl Lindhagen 1902

Beskrivning av 5 åriga Birgittas näsa, ansiktsform, hårtyp mm  - skolarbete 1938-1939

Beskrivning av 5 åriga Birgittas näsa, ansiktsform, hårtyp mm - skolarbete 1938-1939

När trasfröken Augusta Dorothea tas in på Allmänna Försörjningsinrättningen, 1895

När trasfröken Augusta Dorothea tas in på Allmänna Försörjningsinrättningen, 1895

Olika ”ansigtstyper” i Dalarna – brev från Gustaf Retzius till P.K. Wahlström 1901

Olika ”ansigtstyper” i Dalarna – brev från Gustaf Retzius till P.K. Wahlström 1901

Rasbiologisk beskrivning av Eriks ansiktsform och huvudmått i skolarbete 1938-1939

Rasbiologisk beskrivning av Eriks ansiktsform och huvudmått i skolarbete 1938-1939

Rashygienen och tvåbarnssystemet - debatt 1912

Rashygienen och tvåbarnssystemet - debatt 1912

Utkast till rashygienisk politik för Sverige 1912

Utkast till rashygienisk politik för Sverige 1912

Är över- och underklass olika "raser"? - debatt 1912

Är över- och underklass olika "raser"? - debatt 1912