Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Beskrivning av 18 åriga Hans ansiktsform, hårfärg, huvudmått mm – skolarbete 1938-1939

På ett kort i ett album finns uppgifter om pojken Hans huvudmått, ögonfärg, näsform mm. I albumet finns ca 20 kort med porträttfotografier och uppgifter om olika människors ansikten. Albumet har titeln Antropologisk undersökning av Östra Rydsbor 1938-1939. Det  finns i Whitlokska samskolans arkiv bland elevers specialarbeten. Även ”intellektuellt huvudintresse” och ”annat huvudintresse” har noterats på korten.

Undersökningen har gjorts av Hans själv som ett enskilt arbete, och han är alltså själv en av de personer som ingår i undersökningen. Hans har beteckningen ”kortskalle” och hans intellektuella intresse är musik.

Olika undersökningar med mätningar av bland annat människors huvuden har gjorts sedan börjar av 1800-talet, av bland andra Anders Retzius och Gustaf Retzius. Senare har de utförts av Statens rasbiologiska institut som bildades 1922. Syftet  var bland annat att genom mätningar dela in människor i olika kategorier som t.ex. ”långskallar” och ”kortskallar” vilka ansågs ha olika genetiskt ursprung. 

Tidvis fanns starka rasistiska syften, genom att man ansåg att människor kunde delas in i  raser där vissa raser sågs som överlägsna andra. Senare användes mätningarna också som grund för tvångssteriliseringar av personer vars arvsanlag sågs som sämre än andras.

Specialarbetet visar hur starka och utbredda dessa idéer var i hela samhället.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad