Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisen spanar på misstänkt homosexuella 1883

Fram till 1944 var homosexualitet olagligt i Sverige. Enligt 1864 års strafflag kunde "otukt som mot naturen är" ge 2 års straffarbete.

Rapporten intill är ett exempel på hur polisen i Stockholm under 1800-tales andra hälft aktivt bedrev spaning mot misstänkta homosexuella, i just i detta fall lägre militärer som misstänktes erbjuda andra män "olämpliga tjänster".

Måndagen den 31st December 1883

Ang. Olämpligt upförande af militärpersoner

Nedannämnde militärpersoner hafva observerats uppehålla sig i närheten av pissoaren vid Nybron under omständigheter som antyda att de önskat tillhandagå andra manspersoner med olämpliga tjenster.

Söndagen den 23 December Gardisten No 25 Carlsson vid 5te kompaniet af Andra Gardet uppehäll sig på nämnde plats och närheten nästan hela aftonen.

Den 28de december v. korpralen vid 3 sqvadronen af hästgardet, No 27 Johansson, uppehöll sig å ofvannämnda platsen nästan hela aftonen. Varnades allvarligt samma dag. En hästgardist af 1sta sqvadronen vid namn Gren vistades myckets å nämnda platser.

Den 29de December. En Svea gardist af 1 kompaniet vid  nan Högstedt uppehll sig mycket i närheten af ofvannämnda pissoar samt syntes vara i goft förstånd med en bättre klädd mans person. Stockholms som ovan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad