Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisrapport om Carl Andersson misstänkt för ”otukt” 1887

Polisrapport om Carl Andersson som ska ha bedrivt "otukt med en mansperson i urinkuren vid Humlegården". Fram till 1944 var homosexualitet olagligt i Sverige.

Måndagen den 26 September 1887

Natten till den 25 dennes kl 1/2 12 inkommo i Polisstationen konstapeln No 255 Gustaf Levin Löfvenborg och i huset No 27 vid Jakobsbergsgatan boende gipsarbetaren Carl Johansson medförande husegaren Carl Andersson, som bor uti och eger huset No 22 o 24 vid David Bagarsgatan, dervid Johansson anmälde, att han i Humlegården anmodat konstapeln anhålla  Andersson, enär Andersson derstädes kort förut med Johansson velat bedriva otukt.

Trumpetaren vid Kungl. Lifgardet till häst Frans Lind boende i huset No 26 vid Kommendörsgatan inkom samtidigt härmed å Polisstationen och anmälde att han kort stund före det Andersson anhölls sett denna bedrivan otukt med en mansperson i urinkuren i Humlegården i hörnet av Sture- och Humlegårdsgatorna.

Andersson fick en kort stund gå från Polisstationen.

Stockholm som ofvan

Salomon Hallgren

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad