Brev till fattigvårdsnämnden från Jakob -och Johannes fattigvårdsstyrelse
Text

Fattiga barn får träskor och utpekas som ”fattighjon” – Kungsholms församlingsfattigvårdsstyrelse 1903

Kring förra sekelskiftet var en del barn så fattiga att de inte hade några skor. Genom församlingarnas Fattigvårdsstyrelser, som låg under Fattigvårdsnämnden, delades det därför ut träskor till de barnen. Men bl.a. lärare menade att det fanns många nackdelar med träskorna och önskade att barnen skulle få riktiga skor i läder i stället.

I ett brev till Fattigvårdsnämnden från Jakob- och Johannes Fattigvårdsstyrelse ber man därför om tillstånd att få dela ut läderkängor till barnen. Som skäl anges bl.a. att träskorna inte är lika hållbara, att de är mer ohygieniska, att prisskillnaderna inte är så stora eftersom träskorna slits sönder fortare. Men det främsta skälet menade man var att barn som går med träskor direkt blev utpekade som fattiga eftersom det inte var vanligt med träskor bland andra barn i Stockholm.

”[…] i motsats till förhållandena i sydligare delar af landet barnen här i hufvudstaden genom bärandet af träskodon onekligen stämplas som fattighjon.”

”Ej minst viktigt synes fattigvårdsstyrelsen den omständighet vara, att de fattigare barnen genom användandet af träskodon särskiljas från de öfriga mer lyckligt lottade, hvarigenom mången gång bitterhet alstras i de ungas sinnen och en hätskhet kan uppstå mot sanhället, hvilken blifver bestående långt öfver barnaålderns gräns.”

I dokumenten till höger kan du läsa förslaget från Fattigvårdsstyrelsen samt läraren L.A. Edéns synpunkter på träskornas nackdelar.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Änkan Axelina Kristina får hjälp med hyran- rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse1901

Änkan Axelina Kristina får hjälp med hyran- rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse1901

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Bidrag till fattiga - rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903

Bidrag till fattiga - rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903

Brev från Erik 10 år till Sällskapet Jultomtarne julen 1910

Brev från Erik 10 år till Sällskapet Jultomtarne julen 1910

Fattigvårdslagarna samt såsom tillägg Kongl. kungörelsen ang. skatt för hundar

Fattigvårdslagarna samt såsom tillägg Kongl. kungörelsen ang. skatt för hundar

Utdelning av matportioner – Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903

Utdelning av matportioner – Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903