Text
Författare: Thunblad, N. J.. Utbildningsförvaltningen

Fattigvårdslagarna samt såsom tillägg Kongl. kungörelsen ang. skatt för hundar

Hur fattig måste man vara för att få fattigvård i slutet av 1800-talet? Vilka räknades som lösdrivare? Hur betalade man skatt för hundar?

I den här populärvetenskapliga boken från 1896 förklarar kyrkoherden N. J. Thunblad, med hjälp av fallbeskrivningar, hur fattigvårdslagarna, lösdrivarlagen samt kungörelsen om skatt för hundar fungerar. Läs i tur och ordning om:

Fattigvårdslagarna

Lösdrivarlagen

Kungörelsen om skatt för hundar (med sakregister för hela boken)

Verkets fullständiga titel lyder:

Handledning för Fattigvårdsordförande, Fattigvårdsstyrelser, Fattigvårdsledamöter m fl. innehållande alla nu gällande författningar rörande I. Fattigvården och II. Lösdrifvares behandling samt såsom tillägg III. Kongl. kung. ang. skatt för hundar. Med anmärkningar och förklaringar samt sakregister utgifna af N. J. Thunblad, kyrkoherde i Munsö. 

Det fotade exemplaret av boken är i privat ägo.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad