Text

Utdelning av matportioner – Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903

Arbetaren Jonas Fredrik Jonsson och hans fru Hedvig Sofia var fattiga människor och hade sökt hjälp hos Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse. I dokumentet till höger kan man se att de beviljats två portioner mat om dagen.

Fattigvårdsstyrelserna hade bl.a. hand om hjälp till hyra, mat, ved, kläder och skor till de behövande i varje församling. Ibland fick de sökande ekonomiskt bidrag och ibland fick de  mat, skor eller kläder istället.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Änkan Axelina Kristina får hjälp med hyran- rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse1901

Änkan Axelina Kristina får hjälp med hyran- rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse1901

Bidrag till fattiga - rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903

Bidrag till fattiga - rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903

Fattiga barn får träskor och utpekas som ”fattighjon” – Kungsholms församlingsfattigvårdsstyrelse 1903

Fattiga barn får träskor och utpekas som ”fattighjon” – Kungsholms församlingsfattigvårdsstyrelse 1903