Text
Författare: Kungsholms förrsamlings fattigvårdsstyrelse. Stockholms stadsarkiv

Utdelning av matportioner – Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903

Arbetaren Jonas Fredrik Jonsson och hans fru Hedvig Sofia var fattiga människor och hade sökt hjälp hos Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse. I dokumentet till höger kan man se att de beviljats två portioner mat om dagen.

Fattigvårdsstyrelserna hade bl.a. hand om hjälp till hyra, mat, ved, kläder och skor till de behövande i varje församling. Ibland fick de sökande ekonomiskt bidrag och ibland fick de  mat, skor eller kläder istället.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad