Text

Bidrag till fattiga - rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903

Fattigvårdsstyrelserna, som fanns i varje församling, hade bl.a. hand om bidrag till hyra, mat, ved, kläder, skor samt barnhjälp till fattiga människor. Fattigvårdsstyrelserna låg under stadens fattigvårdsnämnd som hade inrättats 1864.

I en rapport från Kungsholms fattigvårdsstyrelse för mars månad 1903 ser man exempel på vad fattigvården kunde bidra med under en månad. Man kan bl.a. läsa att matportioner hade delats ut till två personer och att några fått understöd för vård på sanatorium.

Två barn hade fått plats på Allmänna barnhuset, som var ett barnhem där barn kunde lämnas för vidare utackordering mot en avgift. Två andra barn hade remitterats till utackorderingsbyrån, som också hade hand om fosterhemsplaceringar. Vidare hade 44 par skor samt medicinska artiklar som t.ex. glasögon delats ut till behövande.

Fattigvårdsstyrelserna upphörde 1932 och övergick till fattigvårdsdistrikt.

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Änkan Axelina Kristina får hjälp med hyran- rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse1901

Änkan Axelina Kristina får hjälp med hyran- rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse1901

Fattiga barn får träskor och utpekas som ”fattighjon” – Kungsholms församlingsfattigvårdsstyrelse 1903

Fattiga barn får träskor och utpekas som ”fattighjon” – Kungsholms församlingsfattigvårdsstyrelse 1903

Fattigvård och välgörenhet i Stockholm / B. Oxenstierna

Fattigvård och välgörenhet i Stockholm / B. Oxenstierna

Utdelning av matportioner – Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903

Utdelning av matportioner – Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse 1903