Text

Sällskapet barnavård - verksamhetsberättelse 1900

År 1900 startade Sällskapet barnavård. Initiativet kom från Fredrika Bremer-förbundet, som menade att det totalt saknades utbildning för ”barnavårdarinnor”. För att råda bot på det började sällskapet hålla kurser i spädbarnsvård. Syftet var att utbilda flickor som skulle tjänstgöra i bl.a familjer. Men man menade att även mödrar från andra samhällsklasser var i behov av utbildning i spädbarnvård.

 ” Äfven utanför de tjänstsökandes klass, bland unga mödrar af alla stånd och bland qvinnor, som eljest kunna vänta sig uppgiften att vårda barn under första lefnadsåren, har erfarits saknaden af hvarje tillfälle till ordnad ledning för erhållandet af sådana för barnavård nödiga insigter, som äfven den ömmaste känsla för barn icke är i stånd att ensam bibringa.”

Läs mer i föreningens första verksamhetsberättelse till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Sällskapet barnavård - elever utbildas i praktisk spädbarnsvård

Sällskapet barnavård - elever utbildas i praktisk spädbarnsvård

Elever hos Sällskapet barnavård under en lektion

Elever hos Sällskapet barnavård under en lektion

Ett barn badas hos Sällskapet barnavård

Ett barn badas hos Sällskapet barnavård

Ett spädbarn på skötbordet hos Sällskapet barnavård

Ett spädbarn på skötbordet hos Sällskapet barnavård

Måltid för småbarnen hos Sällskapet barnavård

Måltid för småbarnen hos Sällskapet barnavård

Personal hos Sällskapet barnavård

Personal hos Sällskapet barnavård

Sällskapet barnavård - brochyr 1936

Sällskapet barnavård - brochyr 1936

Sällskapet barnavård - elever lär sig matlagning

Sällskapet barnavård - elever lär sig matlagning

Sällskapet barnavård - historik

Sällskapet barnavård - historik

Sällskapet barnavård - spädbarn i trädgården

Sällskapet barnavård - spädbarn i trädgården

Sällskapet barnavård - tillredning av mjölkblandning

Sällskapet barnavård - tillredning av mjölkblandning

Sällskapet barnavård – prospekt över kurser i spädbarnsvård 1900

Sällskapet barnavård – prospekt över kurser i spädbarnsvård 1900

Sällskapet barnavårds hus i Stadshagen

Sällskapet barnavårds hus i Stadshagen

Utbildning i spädbarnsvård hos Sällskapet barnavård

Utbildning i spädbarnsvård hos Sällskapet barnavård