Foto
Fotograf: Florin, Arvid (1868-1939). Stockholms stadsarkiv

Måltid för småbarnen hos Sällskapet barnavård

På initiativ av Fredrika Bremerförbundet bildades Sällskapet barnavård år 1900. Här fick unga flickor utbildning i spädbarnsvård samtidigt som spädbarn från fattiga familjer togs in för inackordering.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad