Text

Sällskapet barnavård – prospekt över kurser i spädbarnsvård 1900

Sällskapet barnavård, som startats på initiativ av Fredrika Bremerförbundet, ordnade olika kurser i spädbarnsvård. Till kurserna tog man emot elever från hela Norden. I utbildningen ingick praktiskt arbete som spädbarnsvård, matlagning, sömnad och tvättning, men också teoretiska ämnen som religion, pedagogikens historia, ”hälsolära” och ”naturkunnighet”.

Läs mer om innehållet i de olika kurserna i prospektet till höger.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Sällskapet barnavård - elever utbildas i praktisk spädbarnsvård

Sällskapet barnavård - elever utbildas i praktisk spädbarnsvård

Elever hos Sällskapet barnavård under en lektion

Elever hos Sällskapet barnavård under en lektion

Ett barn badas hos Sällskapet barnavård

Ett barn badas hos Sällskapet barnavård

Ett spädbarn på skötbordet hos Sällskapet barnavård

Ett spädbarn på skötbordet hos Sällskapet barnavård

Måltid för småbarnen hos Sällskapet barnavård

Måltid för småbarnen hos Sällskapet barnavård

Personal hos Sällskapet barnavård

Personal hos Sällskapet barnavård

Recept på dansk klimp, äggvälling och Czernys smörsoppa från Sällskapet barnavård

Recept på dansk klimp, äggvälling och Czernys smörsoppa från Sällskapet barnavård

Sällskapet barnavård - brochyr 1936

Sällskapet barnavård - brochyr 1936

Sällskapet barnavård - historik

Sällskapet barnavård - historik

Sällskapet barnavård - spädbarn i trädgården

Sällskapet barnavård - spädbarn i trädgården

Sällskapet barnavård - tillredning av mjölkblandning

Sällskapet barnavård - tillredning av mjölkblandning

Sällskapet barnavård - verksamhetsberättelse 1900

Sällskapet barnavård - verksamhetsberättelse 1900

Sällskapet barnavårds hus i Stadshagen

Sällskapet barnavårds hus i Stadshagen

Tvättning hos Sällskapet barnavård

Tvättning hos Sällskapet barnavård

Utbildning i spädbarnsvård hos Sällskapet barnavård

Utbildning i spädbarnsvård hos Sällskapet barnavård