Text
Författare: Sällskapet barnavård. Stockholms stadsarkiv

Sällskapet barnavård – prospekt över kurser i spädbarnsvård 1900

Sällskapet barnavård, som startats på initiativ av Fredrika Bremerförbundet, ordnade olika kurser i spädbarnsvård. Till kurserna tog man emot elever från hela Norden. I utbildningen ingick praktiskt arbete som spädbarnsvård, matlagning, sömnad och tvättning, men också teoretiska ämnen som religion, pedagogikens historia, ”hälsolära” och ”naturkunnighet”.

Läs mer om innehållet i de olika kurserna i prospektet till höger.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad