Framsidan till broschyren
Text
Författare: Sällskapet barnavård. Stockholms stadsarkiv

Sällskapet barnavård - brochyr 1936

Sällskapet barnavård hade två syften; dels att hålla kurser i spädbarnsvård och dels att tillfälligt ta emot spädbarn för vård i spädbarnshemmet.

”I anstalten mottagas ca 40 barn under 2 års ålder ur den fattigaste samhällsklassen; härigenom fyllas tvänne önskemål, eleverna få ett lämpligt tillfälle till praktiska utbildning och sällskapet blir i tillfälle att i sin mån bidraga till avhjälpande av den stora bristen på goda fosterbarnshem.”

Spädbarn från fattiga hem kunde lämnas till hemmet för längre eller kortare tid, oftast inte längre en ett halvår. En del barn togs emot via remiss från fattigvården medan andra lämnades av anhöriga som fick betala en liten avgift mot att barnen togs om hand under en period.

Läs mer och om Sällskapet barnavårds verksamhet i foldern intill (pdf).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad