Framsidan till broschyren
Text

Sällskapet barnavård - brochyr 1936

Sällskapet barnavård hade två syften; dels att hålla kurser i spädbarnsvård och dels att tillfälligt ta emot spädbarn för vård i spädbarnshemmet.

”I anstalten mottagas ca 40 barn under 2 års ålder ur den fattigaste samhällsklassen; härigenom fyllas tvänne önskemål, eleverna få ett lämpligt tillfälle till praktiska utbildning och sällskapet blir i tillfälle att i sin mån bidraga till avhjälpande av den stora bristen på goda fosterbarnshem.”

Spädbarn från fattiga hem kunde lämnas till hemmet för längre eller kortare tid, oftast inte längre en ett halvår. En del barn togs emot via remiss från fattigvården medan andra lämnades av anhöriga som fick betala en liten avgift mot att barnen togs om hand under en period.

Läs mer och om Sällskapet barnavårds verksamhet i foldern intill (pdf).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Sällskapet barnavård - elever utbildas i praktisk spädbarnsvård

Sällskapet barnavård - elever utbildas i praktisk spädbarnsvård

Elever hos Sällskapet barnavård under en lektion

Elever hos Sällskapet barnavård under en lektion

Ett barn badas hos Sällskapet barnavård

Ett barn badas hos Sällskapet barnavård

Ett spädbarn på skötbordet hos Sällskapet barnavård

Ett spädbarn på skötbordet hos Sällskapet barnavård

Måltid för småbarnen hos Sällskapet barnavård

Måltid för småbarnen hos Sällskapet barnavård

Personal hos Sällskapet barnavård

Personal hos Sällskapet barnavård

Recept på dansk klimp, äggvälling och Czernys smörsoppa från Sällskapet barnavård

Recept på dansk klimp, äggvälling och Czernys smörsoppa från Sällskapet barnavård

Sällskapet barnavård - elever lär sig matlagning

Sällskapet barnavård - elever lär sig matlagning

Sällskapet barnavård - historik

Sällskapet barnavård - historik

Sällskapet barnavård - spädbarn i trädgården

Sällskapet barnavård - spädbarn i trädgården

Sällskapet barnavård - verksamhetsberättelse 1900

Sällskapet barnavård - verksamhetsberättelse 1900

Sällskapet barnavård – prospekt över kurser i spädbarnsvård 1900

Sällskapet barnavård – prospekt över kurser i spädbarnsvård 1900

Sällskapet barnavårds hus i Stadshagen

Sällskapet barnavårds hus i Stadshagen

Tvättning hos Sällskapet barnavård

Tvättning hos Sällskapet barnavård

Utbildning i spädbarnsvård hos Sällskapet barnavård

Utbildning i spädbarnsvård hos Sällskapet barnavård