Foto
Fotograf: Florin, Arvid (1868-1939). Stockholms stadsarkiv

Sällskapet barnavård - elever utbildas i praktisk spädbarnsvård

Sällskapet bildades år 1900 och hade till syfte att utbilda flickor i spädbarnsvård samt att ta emot spädbarn från fattiga familjer för vård.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad