Foto

Ett barn badas hos Sällskapet barnavård

Sällskapet barnavård, bildat år 1900, tog emot fattiga spädbarn för inackordering. Parallellt hölls kurser i spädbarnsvård och hushållsarbete för unga flickor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ett spädbarn på skötbordet hos Sällskapet barnavård

Ett spädbarn på skötbordet hos Sällskapet barnavård

Sällskapet barnavård - brochyr 1936

Sällskapet barnavård - brochyr 1936

Sällskapet barnavård - elever lär sig matlagning

Sällskapet barnavård - elever lär sig matlagning

Sällskapet barnavård - historik

Sällskapet barnavård - historik

Sällskapet barnavård - spädbarn i trädgården

Sällskapet barnavård - spädbarn i trädgården

Sällskapet barnavård - verksamhetsberättelse 1900

Sällskapet barnavård - verksamhetsberättelse 1900

Sällskapet barnavård – prospekt över kurser i spädbarnsvård 1900

Sällskapet barnavård – prospekt över kurser i spädbarnsvård 1900

Sällskapet barnavårds hus i Stadshagen

Sällskapet barnavårds hus i Stadshagen