Foto
Fotograf: Florin, Arvid (1868-1939). Stockholms stadsarkiv

Ett barn badas hos Sällskapet barnavård

Sällskapet barnavård, bildat år 1900, tog emot fattiga spädbarn för inackordering. Parallellt hölls kurser i spädbarnsvård och hushållsarbete för unga flickor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad