Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - stadgar 1907
Text
Författare: Sällskapet till uppmuntran för öm och sedlig modersvård. Stockholms stadsarkiv

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - stadgar 1907

Sällskapet till uppmuntran för öm och sedlig modersvård bildades den 3 maj 1827 av några kvinnor tillsammans med kronprisessan Josephina, som var sällskpets beskyddarinna och ordförande.

Syftet var att ge stöd och uppmuntran till mödrar ”hvilka ägna sina barn eller styvbarn en öm och sedlig modersvård”. För att få ekonomisk stöd  av sällskapet räckte det inte enbart med att mödrarna var i behov av hjälp, utan villkoret var att de tog hand om sina barn på ett kärleksfullt sätt. Deras strävan skulle också vara ”att fostra barnen till flit och goda seder samt ett gudfruktigt och efterdömligt leverne.”

För att kunna söka stöd skulle man också ha minst tre barn under 15 år boende hemma.

Läs mer i stadgarna i dokumentet ovan.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad