Text
Författare: Anckers, Greta. Stockholms stadsarkiv

Anna Sandströms skola - "Tankar vid slutet av min skoltid" elevuppsats 1908

I sin uppsats Tankar vid slutet av min skoltid berättar Greta Anckers om alla tankar – både glada, vemodiga och sorgsna - som dyker upp när skoltiden snart är förbi.

”Ack, nog är det vemodigt att tänka sig att endast tretton dagar återstå, och sedan är skolan slut, kanske för alltid, och sedan kommer den stora skolan, livets egen skola, som ej alltid far så varligt fram med unga oprövade människor.”

Läs hela uppsatsen till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad