Text

Elsa Nordenflykts uppsats om sina år i småskolan 1911 - Anna Sandströms skola

I uppsatsen "Vad jag minns från småskolan" beskriver Elsa Nordenflykt i klass 8a sina allra tidigaste minnen från hur det vara att börja i skolan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Tankar vid slutet av min skoltid" – uppsats från Anna Sandströms skola 1908

"Tankar vid slutet av min skoltid" – uppsats från Anna Sandströms skola 1908

Anna Sandströms skola - "Tankar vid slutet av min skoltid" elevuppsats 1908

Anna Sandströms skola - "Tankar vid slutet av min skoltid" elevuppsats 1908

Anna Sandströms skola - flickor i klassrum 1913

Anna Sandströms skola - flickor i klassrum 1913

Anna Sandströms skola – Minnen från barndomen, elevuppsats 1909

Anna Sandströms skola – Minnen från barndomen, elevuppsats 1909

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Elevteckning från Anna Sandströms skola