Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnpassning på Maria Husmodersskola ca 1920

På Maria Husmodersskola fick flickor en avgiftsfri utbildning i husligt arbete och barnavård. I början var inriktningen på matbespisning för fattiga barn under 7 år. Föreningen blev på så vis en kombination av ”daghem” och husmodersskola.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad