Att styra en stad. Utdrag ur Staden på vattnet II
Text
Författare: Waldemarson, Ylva (f. 1955), Kjell Östberg (f. 1948). Stockholms stadsarkiv

Att styra en stad. Utdrag ur Staden på vattnet II

Att styra en stad. Kommunalpolitiken 1850-2002 av Ylva Waldemarson och Kjell Östberg är en del i tvåbandsverket Staden på vattnet (Stockholmia Förlag 2002). Hela avsnittet som PDF öppnas via bilden ovan. De olika avsnitten kan också öppnas som enskilda PDF-filer genom att klicka på länkarna intill.

Innehåll:

Inledning: Kommunerna som demokratins vagga.

1. Det sena 1800-talet - kommunen som ett bolag? 

Stockholm, en stad för sig - Stockholmarna och den 100-gradiga skalan - Stadens elit och den parlamentariska frågan - Expansion och återhållsamhet - Socialpolitik - Hjonen, barnen och de gamla - Filantropins århundrade - Sjukvården - Staden på, och under, vattnet - Staden som arbetsgivare - De arbetslösa

2. Början på ett nytt sekel - på marsch mot demokratin 

Ökade politiska motsättningar - Proportionalism och 40-gradig skala - Partipolitik - Kommunalsocialism, liberalism och sparsamhet - Taxor kontra skatter - Spårvagnsfrågan - Stadsfullmäktige och den sociala frågan - Bostadseländet - Bostadsfrågan partipolitiseras - Fattigvård och välgörenhet - Skolmåltiderna, en fråga för välgörenheten, fattigvården eller skolan? - Kristid - Nykterhetsfrågan - Brattsystemet - Nykterhetspolitisk splittring

3. Staden mellan krigen - demokratiskt genombrott med förhinder 

Borgarråd - Stadsfullmäktige och demokratin - Kvinnor och politik - Kvinnolistan - Den uteblivna revolutionen - Fortsatt sparsamhet - Socialpolitik - Trettiotal, försiktig expansion - Bostadsnöd - Statliga stöd och kommunala bostadsbidrag - Inflation, deflation och depression - Arbetsgivarpolitiken och kvinnorna - Att vara mönsterarbetsgivare

4. Efterkrigstid - de goda åren 

Stadsfullmäktiges sammansättning under de goda åren - Gyllene tider - Skolan - Att ha och vara barn - Att vara ledig - Välfärdens baksida - På väg mot ett storlandsting - Bostadsfrågan och Storstockholm - Gemensam bostadsförmedling - Vägen till SL - Hörjelöverenskommelsen

5. 1900-talets sista decennier - staden som ett bolag igen? 

De svåra åren - Välj din egen hemhjälp! - Hör hur ropen skalla, daghemsplats åt alla! - Decentralisering och centralisering - Nya tider - Cirkeln sluts?

6. Gatans parlament 

Hungerkravallerna 1917 - Götgatskravallerna 1948 - Almstrid 1971 - Reclaim the city 2000


Texten publicerad med förlagets och författarnas godkännande.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad