en meter lång järnnyckel till stadsportarna
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Stadens nyckel

Stadens nycklar symboliserade makten över staden och förvarades i Rådstugan på Stortorget. Nyckeln gick till stadsportarna och kunde vara uppemot en meter lång. Stadens invånare turades om att vakta nyckeln och det var ett inte alltid uppskattat förtroendeuppdrag då man var tvungen att snabbt låsa stadsportarna om fienden närmade sig staden.

Nyckeln på bilden är från 1600-talet men stadens nyckel var under medeltiden mycket lik denna.

Nyckeln är ca 1 meter lång.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad