Foto

Riddarhustorget. Stadsmuren synlig vid arkeologisk undersökning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stockholms stadsmur

Stockholms stadsmur