Gaffel till relingskanon
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Gaffel till relingskanon

Järngaffeln på bilden har använts som ställning till en relingskanon på Riddarholmsskeppet.

Riddarholmsskeppet hittades år 1930 i Riddarholmskanalen under grävarbetet för Stockholms tunnelbana. Därför kallas det idag Riddarholmsskeppet. Skeppet har sannolikt ingått i Stockholms försvar. Ombord fanns tre kanoner av typen kammarbössa och två tunnor ammunition till dem. Intill skeppet hittades en kanonstock med stadens krona på, en märkning som visade att den var i stadens ägo vilket indikerar att även skeppet tillhörde staden.

Under medeltiden ansågs Stockholm närmast ointaglig med sin stadsmur och pålkransar (träbommar) som omgärdade staden ute i vattnet. I orostider förstärkte man försvaret med tillfälliga försvarsanläggningar i trä.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Uppdaterad