Foto

Sven Linderot. Ledamot av stadsfullmäktige 1938-1944

Född i Skedevi i Östergötlands län 18891008.

Stadsfullmäktig 1938-1944 (vald av Kommunisterna).

Glasblåsare i Reijmyre och Nynäshamn 1900-1912. Symaskinsagent 1912-1914. Ombudsman i Handelsarbetareförbundet. Resor i Turkestan och Sibirien 1920-1921 på uppdrag av Svenska hjälpkommitten för krigsfångar i Sibirien. Medarbetare i Norrskensflamman 1923-1924. Facklig sekreterare i Sveriges kommunistiska parti 1927-1929. Riksdagsman i första kammaren 1938-1949. Partiordförande i Sveriges kommunistiska parti 1929-1956. Ledamot av presidiet i Kommunistiska internationalens exekutivkommitté 1935-1943.

Död i 19560407.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktige 1938-1965. Biografiska data och porträtt, Stockholm 1963, s. 74.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Rapport om att polisen skickat uppgifter om flyktingar till Nazityskland 1939

Rapport om att polisen skickat uppgifter om flyktingar till Nazityskland 1939

Stockholmspolisen anklagas för att behandla flyktingar som förbrytare – debatt i stadsfullmäktige 1939

Stockholmspolisen anklagas för att behandla flyktingar som förbrytare – debatt i stadsfullmäktige 1939