Text

Barnbarnen börjar regera idag. 4689 år sammanlagd ålder i Stadshuset (1950).

Tidningsartikel från 1950 ur folkpartisten Gunnar Dahlgrens pressklippssamling från 1950-talet.

När stadsfullmäktige började sitt nya arbetsår den 16 oktober 1950 hade det största utbytet av ledamöter i fullmäktigegruppen skett sedan man inledde sitt arbete för första gången den 20 april 1863. Av det totala antalet ledamöter (100) byttes den här hösten 51 ledamöter ut mot nya. I artikeln får snickaren Arne Westermarks brådska med att byta ut alla namnskyltar i Stora rådssalen illustrera de många nya (och unga) namn som nu tog säte i fullmäktige. En skylt som Arne Westermark tog bort var Zeth (Zäta) Höglunds.

Zeth Höglund (1884-1956) hade varit den siste som yttrade sig på stadsfullmäktiges sammanträde den 13 oktober 1950 (då han avgick) med följande ord:

"När jag nu övergår från det aktiva till det kontemplativa, från kampen till studiekammaren, till klostrets filosofiska ro under vandringen till intet, ber jag till sist att få tacka Stockholms stadsfullmäktige för det förtroende jag åtnjutit från Eder sida och för mångas personliga välvilja och vänskap."

Och på måndagseftermiddagen den 16 oktober skruvade alltså snickare Arne Westermark bort Höglunds skylt i Stora Rådssalen. Barnbarnen (enligt signaturen WIG) skulle nu ta plats i efterkrigstidens stadsfullmäktige.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Barbarernas kamp mot fredsrörelsen" - upprop till protestmöte 1916

"Barbarernas kamp mot fredsrörelsen" - upprop till protestmöte 1916

Debatt om att bygga ett centralt stadsbibliotek - stadsfullmäktige 1913

Debatt om att bygga ett centralt stadsbibliotek - stadsfullmäktige 1913

Fred till varje pris! – manifest 1916

Fred till varje pris! – manifest 1916

Frisinnade medborgarbladet. Valbroschyr för Folkpartiet i Stockholm 1950

Frisinnade medborgarbladet. Valbroschyr för Folkpartiet i Stockholm 1950

Fånge nr. 462 – Zeth Höglund bakom galler

Fånge nr. 462 – Zeth Höglund bakom galler

Höglund, Hedén och Oljelund inför rätta 1916

Höglund, Hedén och Oljelund inför rätta 1916

Medborgartåget - demonstration 1916

Medborgartåget - demonstration 1916

Socialdemokratiska ungdomsförbundets fredskongress 1916

Socialdemokratiska ungdomsförbundets fredskongress 1916

Stockholmspolisen anklagas för att behandla flyktingar som förbrytare – debatt i stadsfullmäktige 1939

Stockholmspolisen anklagas för att behandla flyktingar som förbrytare – debatt i stadsfullmäktige 1939

Stockholmspolisen skuggar bolsjeviker 1918

Stockholmspolisen skuggar bolsjeviker 1918

Zeth Höglund. Ledamot av stadsfullmäktige 1913-1916 och 1927-1950. Finansborgarråd 1940-1950

Zeth Höglund. Ledamot av stadsfullmäktige 1913-1916 och 1927-1950. Finansborgarråd 1940-1950