Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnbarnen börjar regera idag. 4689 år sammanlagd ålder i Stadshuset (1950).

Tidningsartikel från 1950 ur folkpartisten Gunnar Dahlgrens pressklippssamling från 1950-talet.

När stadsfullmäktige började sitt nya arbetsår den 16 oktober 1950 hade det största utbytet av ledamöter i fullmäktigegruppen skett sedan man inledde sitt arbete för första gången den 20 april 1863. Av det totala antalet ledamöter (100) byttes den här hösten 51 ledamöter ut mot nya. I artikeln får snickaren Arne Westermarks brådska med att byta ut alla namnskyltar i Stora rådssalen illustrera de många nya (och unga) namn som nu tog säte i fullmäktige. En skylt som Arne Westermark tog bort var Zeth (Zäta) Höglunds.

Zeth Höglund (1884-1956) hade varit den siste som yttrade sig på stadsfullmäktiges sammanträde den 13 oktober 1950 (då han avgick) med följande ord:

"När jag nu övergår från det aktiva till det kontemplativa, från kampen till studiekammaren, till klostrets filosofiska ro under vandringen till intet, ber jag till sist att få tacka Stockholms stadsfullmäktige för det förtroende jag åtnjutit från Eder sida och för mångas personliga välvilja och vänskap."

Och på måndagseftermiddagen den 16 oktober skruvade alltså snickare Arne Westermark bort Höglunds skylt i Stora Rådssalen. Barnbarnen (enligt signaturen WIG) skulle nu ta plats i efterkrigstidens stadsfullmäktige.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad