Text

Utlänningar i Stockholm under krigstiden åren 1914-1918

Statistik. Undersökning verkställd av Stockholms stads statistiska kontor. Ett exempel på tabell ur boken: Anmälda resande utlänningar i Stockholm 1 aug. 1914 - 31 dec. 1918 procentuellt fördelade på hemort: Europa, 95,5 - Belgien, 0,5 - Bulgarien, 0,1 - Danmark, 13,9 - Finland, 12,5 - Frankrike, 1,8 - Grekland, 0,1 - Italien, 0,7 - Nederländerna, 1,9 - Norge, 15,5 - Portugal, 0,0 - Rumänien, 0,8 - Ryssland, 26,3 - Schweiz, 1,1 - Serbien, 0,1 - Spanien, 0,2 - Storbrittanien och Irland, 3,5 - Turkiet, 0,1 - Tyskland, 14,0 - Österrike-Ungern, 2,4 - Övriga, 0,0 Asien, 1,1 Afrika, 0,1 Amerika, 3,3 Australien, 0,0 [ur tabell på sidan 9]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev angående bildandet av svensk-ryskt sällskap till Anton Nyström 1918

Brev angående bildandet av svensk-ryskt sällskap till Anton Nyström 1918

Debatt om särskild personskatt för utlänningar under första världskriget - stadsfullmäktige 1917

Debatt om särskild personskatt för utlänningar under första världskriget - stadsfullmäktige 1917

Finländare i Stockholm (dvd)

Finländare i Stockholm (dvd)

Folkmängden och dess förändringar 1720-2003

Folkmängden och dess förändringar 1720-2003

Motion om uppdrag åt stadens statistiska kontor att verkställa en undersökning om utlänningar, som under krigstiden bosatt sig i huvudstaden - Stadsfullmäktige 1917

Motion om uppdrag åt stadens statistiska kontor att verkställa en undersökning om utlänningar, som under krigstiden bosatt sig i huvudstaden - Stadsfullmäktige 1917

Utländska medborgare efter medborgarskap

Utländska medborgare efter medborgarskap