Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anonym brevskrivare missnöjd med ryska och finska byggnadsarbetare

Här är ett anonymt brev från någon som menar att ryska och finska arbetare tar många jobb på byggen i Stockholm - något den anonyme avsändaren inte gillar. Brevet är ställt till förste stadsfiskal Lars Stendahl (stadsfiskalen hade dubbla roller: dels som polischef, dels som allmän åklagare). Brevet renskrivet:

Stockholm den 30 Sept. 1906

Herr Stendahl!

Då Ni är så inträsserad uttaf att taga reda på finska & Ruska revolutinärer, som nu hitkommer, & har hitkommit, så kan ni ju hafva godheten att taga reda på alla dessa dessa hundratals dylika individer som med & utan pass arbeta i vår nybyggen under namn af Målare. Man kan nu i höst ej besöka ett enda nybygge utan den första man träffar så är det i vanliga fall en finne & då dessa individer i de flesta fall kvarhålla sig under vintren och till underpris upptager arbetet för oss bofasta & skattpligitiga innevånare vädja vi härmed till Eder Herr Stadsfiskal att i den mån det kan ske taga reda på dessa & låta dem resa till sitt land igen, ty här blir blifver ej någt öfverflöd på arbete för oss bofasta & dessa individer behöfver ej betala någon nämnvärd hyra & ej ett enda öre i skatt.

Hvilken Stockholmare kan känna sig så lycklig!!!

Skicka derför vid tillfälle några af Edra underlydande att göra en liten undersökning i våra nybyggen.

Med högaktning
Arbetare

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad