Text

Debatt om understöd till de som drabbats av mobiliseringen efter första världskrigets utbrott - stadsfullmäktige 1914

När första världskriget utbröt kallades många manliga stockholmare in till militärtjänstgöring. Andra drabbades av arbetslöshet på grund av den stagnation världshandelns avbrott förde med sig.

Den 18 augusti diskuterades särskilt hur understödet till de inkallade landstormsmännens familjer skulle fördelas. Men debatten kom att handla om hur krisen skulle hanteras i största allmänhet - och om det verkligen var nödvändigt att kalla in så många till militären.

Anna Lindhagen, Carl Lindhagen, Karl Herlitz, Gerhard von Koch, Axel Wilhelm Ceder, Fritz Lindqvist, Axel Elias Lagercrantz, August Josef Emanuel Norén och ordförande Sixten Gabriel von Friesen deltog i debatten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1911-1923

Anna Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1911-1923

Debatt om särskild personskatt för utlänningar under första världskriget - stadsfullmäktige 1917

Debatt om särskild personskatt för utlänningar under första världskriget - stadsfullmäktige 1917

Josef Norén. Ledamot av stadsfullmäktige 1912-1920

Josef Norén. Ledamot av stadsfullmäktige 1912-1920