Text

Birger Svahn arresteras för att ha visslat åt kungafamiljen 1908

Den 15 juni 1908 arresterades ungsocialisten Birger Svahn för att ha busvisslat åt en kortege med kungafamiljen. Platsen för brottet var hörnet av Hamngatan och Kungsträdgårdsgatan och tidpunkten omkring "5,10" på eftermiddagen.
Polisens rapport om brottslingen Svahn och hans ”missfirmliga gerning” går att beskåda intill.

I sagda rapport återges bl.a. ett kortare refererat av polisens efterföljande förhör med Svahn, där denne framhärdar att det är hans medborgerliga rätt att ”hvissla” då andra väljer att hurra åt kungafamiljen. På den direkta frågan om han är medveten om att en vissling är detsamma som ett ge uttryck för förakt ger Svahn vidare ett sturskt jakande svar.

För sitt tilltag kom Svahn, senare under junimånad, att dömas till 75 kronor i böter.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fredrik Ström håller tal mot monarkin - polisrapport 1914

Fredrik Ström håller tal mot monarkin - polisrapport 1914

Kristendomskritiskt och antimilitaristiskt flygblad beslagtaget av polisen 1914

Kristendomskritiskt och antimilitaristiskt flygblad beslagtaget av polisen 1914

Ned med tronen och altaret - pressklipp 1908

Ned med tronen och altaret - pressklipp 1908

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908

Polisrapport om ungsocialisternas friluftsfest 1908

Polisrapport om ungsocialisternas friluftsfest 1908

Revolutionärer som begår majestätsbrott
Tema

Revolutionärer som begår majestätsbrott

Under lång tid var det förbjudet att kritisera kungafamiljen. Under 1800- och 1900-talet finns det flera exempel på personer och grupper som trotsade lagen på olika sätt.

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912