Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisrapport om ungsocialisternas friluftsfest 1908

Den 2 augusti 1908 höll de ungsocialistiska klubbarna i Stockholm en friluftsfest vid Hornsberg Hage. Festen innehöll "sång, /… /, musik och dans". På programmet stod även tal av berömda socialister som Hinke Bergegren och Hilma Hovstedt.

Omkring 1500 till 2000 personer närvarade på festen, så också Stockholms polismyndighet. Intill hittar ni detektivkonstaplarnas Lundgrens och Ljungrens rapport om tillställningen.

I denna kan man bl.a. läsa att Hinke Bergegren i sina tal på festen spytt galla över både socialdemokrater och riksdag och hur Hilma Hovstedt i sitt dito "klandrat religionen" som "under alla tider hållit qvinnan som ett lägre väsen än mannen”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad