Text

Polisrapport om ungsocialisternas friluftsfest 1908

Den 2 augusti 1908 höll de ungsocialistiska klubbarna i Stockholm en friluftsfest vid Hornsberg Hage. Festen innehöll "sång, /… /, musik och dans". På programmet stod även tal av berömda socialister som Hinke Bergegren och Hilma Hovstedt.

Omkring 1500 till 2000 personer närvarade på festen, så också Stockholms polismyndighet. Intill hittar ni detektivkonstaplarnas Lundgrens och Ljungrens rapport om tillställningen.

I denna kan man bl.a. läsa att Hinke Bergegren i sina tal på festen spytt galla över både socialdemokrater och riksdag och hur Hilma Hovstedt i sitt dito "klandrat religionen" som "under alla tider hållit qvinnan som ett lägre väsen än mannen”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Socialdemokraten Söderquist argumenterar för att lägga ned försvaret 1910

Socialdemokraten Söderquist argumenterar för att lägga ned försvaret 1910

Birger Svahn arresteras för att ha visslat åt kungafamiljen 1908

Birger Svahn arresteras för att ha visslat åt kungafamiljen 1908

Polisrapport om Aleksandra Kollontay i Stockholm 1912

Polisrapport om Aleksandra Kollontay i Stockholm 1912

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908

Polisrapport om ungsocialisten Albin Thunells tal ”Då vapnet vrides ur förtryckets hand” 1909

Polisrapport om ungsocialisten Albin Thunells tal ”Då vapnet vrides ur förtryckets hand” 1909

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912