Text
Författare: Svenska Aktiva Motståndet. Stockholms stadsarkiv

Kristendomskritiskt och antimilitaristiskt flygblad beslagtaget av polisen 1914

Det här två-sidiga flygbladet plockade konstapel n:o 635 Karl Sigfrid Nilsson ned från fönstret till kaféet på Malmskillnadsgatan 38 klockan 5 på morgonen den 30 mars 1914, enligt det här P.M:et.

Vintern 1914 rådde spänningar i hela Europa och så även i Sverige. Den 6 februari hade 30 000 försvarsivrare genomfört det så kallade bondetåget. Kungen hade där uttalat sin önskan om ökade anslag till militären. Regeringen, som framröstats av en majoritet av landets vuxna män, avgick i protest mot att kungen lade sig i politiken på detta sätt. Det var således hetsigt mellan försvarsivrare och antimilitarister.

Det här flygbladet är signerat Svenska Aktiva Motståndet. Första sidans text är rubricerad Varför tvivlar du inte? och propagerar mot kyrkan och kristendomen. Den andra sidan har rubriken Om jag vore mor...Av En kvinna. Ett berättarjag beskriver där hur hon skulle kämpa för att hindra sin son att ansluta till armén om denne inkallades. Man bör älska alla människor säger den tänkta modern till sin son:

"Kära, kära, kära! Alla människor äro syskon, vi äro varken italienare, eller fransmän, eller japaneser, eller ryssar, vi äro inte kristna eller muhamedaner, eller judar. Vi människor äro alla syskon i den fria mänskligheten, och ha alla samma plikter och rättigheter, samma önskningar och begär".

Sonen bör vägra alla krig utom ett:

"Blott i ett krig får du gå med - ett heligt, det heligaste - och det är för proletariatets frihet och rätt".

Svenska Aktiva Motståndet är med all sannolikhet en del av den ungsocialistiska rörelsen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad