Text

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908

Den socialistiska agitatorn och tidningsmannen Hinke Bergegren var ingen stor fantast av styrelseskicket parlamentarism.

1906 blev han t.ex. utslängd ifrån det socialdemokratiska partiet, till stor del p.g.a. sin avoghet mot att bedriva politik via kanaler som just riksdag. Som Bergegren såg det gick den rakaste vägen till ett sant socialistiskt samhälle via en revolution.

Med den politiska agendan var det föga förvånansvärt att Bergegren och hans sympatisörer inom den s.k. ungsocialistiska rörelsen närmast konstant övervakades av polis då de framträdde i offentlighetens ljus.

Intill hittar ni en rapport från polismyndigheten i Stockholm från ett möte på Folkets Hus den 24 september 1908 där Bergegren framträtt som talare.

I talet med titeln "Klasskamp eller kompromiss" går Bergegren, trogen sina revolutionära ideal, till skarp attack mot parlamentarismen som han kallar för ett "humbug och bluff"-system.

                         

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Socialdemokraten Söderquist argumenterar för att lägga ned försvaret 1910

Socialdemokraten Söderquist argumenterar för att lägga ned försvaret 1910

Birger Svahn arresteras för att ha visslat åt kungafamiljen 1908

Birger Svahn arresteras för att ha visslat åt kungafamiljen 1908

Du skall icke mörda! [Affisch beslagtagen av polisen 1914]

Du skall icke mörda! [Affisch beslagtagen av polisen 1914]

Polisrapport om Aleksandra Kollontay i Stockholm 1912

Polisrapport om Aleksandra Kollontay i Stockholm 1912

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Kärlek utan barn" 1910

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Kärlek utan barn" 1910

Polisrapport om ungsocialisten Albin Thunells tal ”Då vapnet vrides ur förtryckets hand” 1909

Polisrapport om ungsocialisten Albin Thunells tal ”Då vapnet vrides ur förtryckets hand” 1909

Polisrapport om ungsocialisternas friluftsfest 1908

Polisrapport om ungsocialisternas friluftsfest 1908

Porträttbild av "Hinke" Bergegren

Porträttbild av "Hinke" Bergegren

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912