Text

F. V. O. handbok för fattigvårdsintresserade / med understöd av Stockholms stad / utgiven av Föreningen för välgörenhetens ordnande

"Föreningen för välgörenhetens ordnande" bildades 1889. Man hade inspirerats av det engelska systemet att samla alla resurser för frivilligt hjälparbete i en organisation. Man startade en byrå där människor i nöd kunde komma i kontakt med en hjälparbetare. Nästan all personal arbetade gratis.

Denna bok är en slags handbok för personalen. Fattigvårdens lagstiftning och olika organisationer finns medtagna här. Man får också råd om hur man ska bemöta hjälpsökande vid till exempel hembesök. Idag heter ju denna typ av arbete socialvård och inte fattigvård. Det sociala arbetet har till största delen övertagits av stat och kommun.
472 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Änkan Axelina Kristina får hjälp med hyran- rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse1901

Änkan Axelina Kristina får hjälp med hyran- rapport från Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse1901

Akuta åtgärder vid Spanska sjukans andra våg debatteras i stadsfullmäktige 1919

Akuta åtgärder vid Spanska sjukans andra våg debatteras i stadsfullmäktige 1919

Debatt om välgörenhetsförening eller kommunal institution ska fördela understöd till familjer drabbade av spanska sjukan 1919

Debatt om välgörenhetsförening eller kommunal institution ska fördela understöd till familjer drabbade av spanska sjukan 1919

Stora Nygatan, Föreningen För Välgörenhetens Ordnande

Stora Nygatan, Föreningen För Välgörenhetens Ordnande

Stora Nygatan. Föreningen välgörenhetens ordnande

Stora Nygatan. Föreningen välgörenhetens ordnande