Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Akuta åtgärder vid Spanska sjukans andra våg debatteras i stadsfullmäktige 1919

1918 drabbades världen av en dödlig pandemi, den så kallade Spanska sjukan. På våren 1919 har en andra våg av viruset sköljt in över staden. I det här protokollet kan du läsa hur saken diskuterades i stadsfullmäktige den 31 mars 1919. Ledamoten Frits Leander Lindqvist läser upp en skrivelse där förste stadsläkare Ivar Andersson vädjar i en om hastiga insatser. Sjukhusen är fulla och man behöver fler lokaler och mer resurser för att klara krisen. För att snabbt kunna fatta beslut tillsätts en grupp på tre personer med extraordinära befogenheter.

Ledamot Emilia Broomé föreslår dessutom att man anslår 30000 kronor till Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (F. V. O.), som distribuerat just en sådan summa till drabbade familjer under förra höstens första våg av Spanska sjukan. Hon stöter dock på patrull. Socialdemokraten Gottfrid Björklund kräver att frågan remitteras för behandling i beredningsutskottet, då han anser att den typen av understöd bör skötas av staden själv - inte en privat välgörenhetsförening. Frågan återupptogs den 28 april då det blev en ordentlig debatt som du kan läsa här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad