Protester mot att Stadsfullmäktige beviljat medel till den internationella kvinnorösträttskonferensen 1911.
Text

Protester mot att Stadsfullmäktige beviljat medel till den internationella kvinnorösträttskonferensen 1911

1911 var den internationella kvinnorösträttsrörelsen inbjuden till staden för att hålla sin sjätte konferens. När Stadsfullmäktige hösten 1910 anslår 3000 kronor till arrangemanget blir det liv i luckan. Inte mindre än tre besvär mot beslutet landar hos Överståthållareämbetet, alla med samma invändning: anslaget strider enligt besvärsmännen mot principen att kommunala medel endast får nyttjas för ”stadens allmänna gagn eller särskilda/…/behof”.

I det här bihanget till Beredningsutskottets utlåtande kan du läsa besvärsmännens invändningar mot anslaget.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt om eventuellt anslag till internationell kvinnorösträttskongress i Stadsfullmäktige 1910

Debatt om eventuellt anslag till internationell kvinnorösträttskongress i Stadsfullmäktige 1910

Deltagare i rösträttskongressen 1911 på Södra Blasieholmshamnen med standar där texten lyder "International woman suffrage alliance".

Deltagare i rösträttskongressen 1911 på Södra Blasieholmshamnen med standar där texten lyder "International woman suffrage alliance".

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt söker anslag till den internationella kongressen

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt söker anslag till den internationella kongressen

Sten Stendahl, ledamot av fullmäktige

Sten Stendahl, ledamot av fullmäktige

VI Conference of the International Woman Suffrage Alliance [Program]

VI Conference of the International Woman Suffrage Alliance [Program]