Foto

Deltagare i rösträttskongressen 1911 på Södra Blasieholmshamnen med standar där texten lyder "International woman suffrage alliance".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Protester mot att Stadsfullmäktige beviljat medel till den internationella kvinnorösträttskonferensen 1911

Protester mot att Stadsfullmäktige beviljat medel till den internationella kvinnorösträttskonferensen 1911