Foto

Sten Stendahl, ledamot av fullmäktige

Sten Stendahl (1876-1954) invaldes till Stadsfullmäktige av Allmänna valmansförbundet. Protesterade mot kommunalt anslag till internationell kvinnorösträttskonferens 1910.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 218.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Protester mot att Stadsfullmäktige beviljat medel till den internationella kvinnorösträttskonferensen 1911

Protester mot att Stadsfullmäktige beviljat medel till den internationella kvinnorösträttskonferensen 1911