Text
Författare: Ribbing, Sigrid. Stockholms stadsarkiv

Arbetslösa Sigrid Ribbing ber om hjälp - brev till Kamrer Werner

Vad gjorde en fattig människa i slutet av 1800-talet, när mat och pengar började ta slut? I mellandagarna 1891 skriver den arbetslösa söderbon Sigrid Ribbing ett brev till kamrer Karl Fredrik Werner, en välbärgad man hon haft någon form av kontakt med tidigare. Möjligen har Werner gett intryck av att vara en person som ömmar för de som har det sämre ställt. I Werners bevarade brevsamling finns tre av Sigrid Ribbings brev bevarade. Breven renskrivna: 

Goda Kamrer

Förlåt mig att jag gör mig jerf att skrifva till Kamren men jag har ej haft något arbete sen före jul å jag har varit sjuk också men jag vet att kamren har varit så god mot mig förr, nu vet jag ej hur Kamren tänker om mig men jag är ej någon dålig mänska ännu men man vet ej sitt öde men jag hoppas att snart få arbete igen
Goda snälla Kamrer döm mig ej för hårt för att jag ber om en liten hjelp men jag kan väl ej få mer än nej
Goda Kamren blif ej ond på mig

Beder den förtviflade
Sigrid

Bondegatan 1. d.
Sigrid Ribbing.

Någon, möjligen Werner själv, har antecknat följande på brevet:

Den 30/12 91
Hette verkl Ribbing, dotter af en arbetare hos tobakfabr firman Hellgrens

Det andra bevarade ”tiggarbrevet” från Sigrid Ribbing är odaterat och lyder så här: 

Snälla goda Kamren!

Blif ej ond på mig att jag åter igen hänvänder mig till Kamren jag hade ej behöft om jag varit frisk men jag har blifvit sjuk sedan en vecka jag är utan all medel jag hade just min hyra den har jag ej kunat lemna något på den jag blir väl utkörd när som helst å inte har jag någon mat eller derför snälla goda Kamren hjelp mig för denna gång om kamren kunde hjelpa mig med 5 kron
Jag hoppas snart att bli frisk igen anars blir jag alldeles olycklig
Snälla rara Kamren hjelp mig om det gick för sig i morgon lördag vore jag tacksam

Ödmjukast Sigrid
Adr. Östgötagatan 27

Även ett odaterat tackbrev finns kvar, som visar att Karl Fredrik Werner faktiskt hjälpte Sigrid Ribbing:

Tack snälla Kamren det var hverkligen välkomit anars viste jag ej hur jag skulle ha burit mig åt om ej kamren förbarmat sig öfver mig, det var bra att kammren skickat det med stadsbud för jag var ensam som kamren kan förstå att jag måste ha lite hjelp när man är sjuk men jag hoppas det går snart öfver så jag kan börja arbeta
Vänligen Sigrid

På Bondegatan 1 D, Sigrid Ribbings första adress finns fastigheten Höken 15, som uppförts åren innan hon skrev sitt brev därifrån (1895-1890).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad