Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stadens arbetare kräver sänkt arbetstid - Stadsfullmäktiges utlåtande 1894

Arbetsdagens längd var ett hett debattämne under slutet av 1800-talet. Men vilka var argumenten för respektive emot sänkt arbetstid? 1894 inkom en skrivelse till Stadsfullmäktige med krav på minskad arbetstid. Skrivelsen var undertecknad av 921 arbetare som var anställda av Stockholms stad för att utföra olika tunga byggnadsarbeten. Arbetarnas begäran var att få gå ner från 12 till 10 timmars arbetsdag med bibehållen lön.

I det här utlåtandet från Stadsfullmäktige är arbetarnas skrivelse medtagen och du kan där läsa hur de stadsanställda argumenterar för sänkt arbetstid. På det följer drätselnämndens och gasverkets utlåtande, i båda dessa argumenteras mot sänkt arbetstid.

Slutligen kommer Stadsfullmäktiges beslut: ”att förevarande framställning från stadens arbetare icke må föranleda vidare åtgärd från stadsfullmäktige”, det vill säga avslag på begäran om sänkt arbetstid.

Frågan hade behandlats året innan då Salomon August Andrée motionerat om sänkt arbetstid för stadens arbetare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad