Text
Författare: Heideken, Carl (f. 1942). Stockholms stadsmuseum

Båtklubben : kollektiv eller båtparkering? / artikelförfattare: Carl Heideken

Båtklubbarna är ett naturligt inslag i vår stadsmiljö. Längs med vattnet finns de, ofta omgärdade med staket. Här får vi veta lite om hur det är att vara medlem i en båtklubb idag. Exempelvis vilka konflikter som kan uppstå. Vi får också en tillbakablick på båtklubbarnas historia. Avgörande var att åttatimmarsarbetsdagen infördes för att båtlivet skulle kunna levas - man måste ju ha lite tid över för det arbete som det ändå innebär att ha båt!
6 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Blick : Stockholm då och nu/ Stockholms stadsmuseiförvaltning. 2. - 2005. - S.  44-49

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad